Ako spolupracovať / Zusammenarbeit

Vyberať si môžete z ponuky podľa vlastných predstáv - napríklad grafický návrh čohokoľvek pre Vašu firmu alebo príležitosť, umelecký predmet - napríklad ako darček... alebo návrh či poradenstvo v oblasti vášho interiéru, vypracovanie vizalizácie alebo ponuka zariadenia s konkrétnym nábytkom.

Ponúkaná spolupráca môže byť na úrovni obchodnej (právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ) alebo súkromnej (fyzická osoba - nepodnikateľ).

Firemné údaje:

Michaela Hirnerová

IČO: 41 640 021

DIČ: 1044018140

Registrácia: Obvodný úrad v Bratislave

Č.Žo-2005/41259/2/Z64

Č.živnost.registra: 110-155662

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 4020099704/3100

IBAN: SK97 3100 0000 0040 2009 9704

SWIFT: LUBASKBX

Variabilný symbol: číslo objednávky alebo zálohovej faktúry

 

Kontakty:

Web:  www.dekodoplnky-auxilium.com 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Auxilium-deko-doplnky/594164637337143

Podmienky nákupu doplnkov, dekorácií, služieb-vizualizácia, grafický návrh pre tlačové materiály a pod.:

V objednávke e-mailom uvádzajte prosíme presný názov tovaru, počet objednaných kusov (poprípade kódy tovaru, ktoré sú uvedené na web-stránke, eventuálne rozmer a farbu), Vašu presnú adresu a telefonický kontakt.

Po doručení objednávky mailom Vám bude zaslaný informačný e-mail, v ktorom budú uvedené podrobné informácie o Vami požadovanom tovare, dodávke a skutočnosť, že predávajúci objednávku tovaru potvrdzuje ako aj oficiálne tlačivo objednávky s vyplnenými údajmi, ktoré klient uvedie v objednávke mailom.

Objednávka je záväzná po uhradení 100% zálohy z celkovej sumy objednávky na účet spoločnosti Michaela Hirnerová. Každé zrušenie objednávky je zákazník povinný oznámiť písomne emailom, prípadne telefonicky do 24 hodín od zaslania objednávky. Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami.

Zrušiť objednávku, pri ktorej už bola uhradená záloha a ktorá je objednaná u výrobcu na spracovanie, nie je možné resp. je možné len po individuálnej dohode a kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 30% z ceny objednávky ako náhradu škody, ktorá vyvstala predávajúcemu v súvislosti so stornovaním objednávky.

Dodacia doba dekorácií a doplnkov by nemala byť dlhšie ako 2 týždne od prijatia zálohy na účet predávajúceho, pokiaľ je tovar u dodávateľa firmy Michaela Hirnerová na sklade. 

Služby (napr.vizualizácie a pod.) sú dodávané podľa individuálnej dohody medzi dodávateľom (Michaela Hirnerová) a klientom. Normálna doba dodania je cca. do 5 pracovných dní klientom z Bratislavy, mimo BA je nutné rátať s dopravou poštou či kuriérskou spoločnosťou.

Doprava tovaru ku klientovi je spoplatnená podľa platných cenníkov Slovenskej pošty resp. kuriérskej spoločnosti UPS či špedičnej služby Rhenus Slovakia

Spoločnosť Michaela Hirnerová nie je platca dane.

Záruka na doplnkový dekoračný tovar je 12 mesiacov

Reklamácia

Po vybalení produktu (ideálne ihneď po prebratí) si ho skontrolujte. Ak vrámci dekorácií a doplnkov zistíte napr. rozbitie skleneného produktu, ktoré bol zavinené dopravcom, nahláste to prosím čo najskôr, môžeme poškodenie tovaru reklamovať u dopravcu.

Štandardne - reklamácia je vybavovaná mailom a musí obsahovať:

 • názov reklamovaného výrobku
 • konkrétny popis vady
 • reklamovaný výrobok alebo reklamovanú časť, fotografiu ako doklad o vade
 • kópiu dokladu (objednávkafaktúra)
 • -----------------------------------------------
 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za akciovú cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 • Akékoľvek nezrovnalosti tovaru s objednávkou a tiež prípadné závady na tovare, je potrebné nahlásiť do 7 dní od prevzatia nábytku. Nenahlásenie prípadných závad nábytku v tomto termíne znamená, že prevzatý tovar je plnohodnotný, nepoškodený a v súlade s objednávkou zákazníka.

  UPOZORNENIE: Pri doobjednávaní nábytku, ktorý je zložený aj z masívneho dreva sa môže odtieň masívneho dreva odlišovať už od zakúpeného nábytku, čo rešpektuje klient doobjednaním daného tovaru.

   Predávajúci nezodpovedá za vady ak kupujúci:

 • spôsobil vadu tovaru sám,
 • kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z kúpnej ceny,
 • použitím výrobku v rozpore s návodom na obsluhu alebo charakterom výrobku, neodbornou inštaláciou
 • vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,
 • vady boli spôsobené neodborným zásahom,
 • tovar sa reklamuje po uplynutí záručnej doby,
 • vady vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,
 • vady boli spôsobené nesprávnym alebo nadmerným používaním tovaru,
 • vady vznikli nesprávnym ošetrovaním,
 • skladovaním alebo prevádzkou výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky agresívnom prostredí,

Vrátiť tovar je možné podľa z.120/2014 o ochrane práv spotrebiteľa, pokiaľ objednávka bola uzatvorená e-mailom bez osobného kontaktu alebo telefonicky (teda na diaľku) a pokiaľ sa nejedná o tovar, ktorý je vyrábaný podľa špeciálnej požiadavky zákazníka, výrobu na mieru, zákazkovú výrobu, umeleckú tvorbu a právo vrátiť tovar sa nevzťahuje na dodanie služieb (napr. grafický návrh, vizualizáia a pod.). Ak klient videl tovar a rozhodol sa pre jeho kúpu, nie je možné vrátiť tovar naspäť .

Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, čísla telefónu a e-mailovú adresu už len preto, aby bol tovar správne dodaný a nedošlo k zbytočným nezrovnalostiam.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, IČO, DIČ, DIČ DPH, číslo telefónu e- mailovú adresu a meno a priezvisko kontaktnej osoby, už len preto, aby bol tovar správne dodaný a nedošlo k zbytočným nezrovnalostiam.

Predávajúci údaje o kupujúcom použije iba za účelom identifikácie kupujúceho, na realizáciu obchodu a platby, distribúciu tovaru, ďalej pri komunikácii s kupujúcim, vyhotovenie daňového dokladu a podobných relevantných úkonov.

Predávajúci sa zaväzuje, že údaje o kupujúcom neposkytne tretím osobám, okrem tých s ktorými je nevyhnutná spolupráca z dôvodu vybavenia objednávky – napríklad externej montážnej firme z dôvodu montáže nábytku, ktorý si klient zakúpil.

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú emailovú adresu, telefonickým kontaktovaním a SMS alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať e-mailom zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme a likvidujeme. Zo strany f. Michaela Hirnerová. Vami poskytnuté osobné údaje už nebudú používané na marketingové účely.

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať e-mailom zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme a likvidujeme. Zo strany f. Michaela Hirnerová. Vami poskytnuté osobné údaje už nebudú používané na vernostný program.

 

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode