Biologicky aktívny jód - pre Vaše zdravie

30.03.2014 19:47

30.03.2014 19:41

článok nájdete aj tu:

https://www.pkr.sk/jodis_koncentrat.html

 

JODIS KONCENTRÁT, je výživový doplnok, vďaka ktorému je možné zabezpečiť dostatok jódu v ľudskom organizme. Vďaka svojej prirodzenosti, vysokej biologickej aktivite a stabilite nevyvoláva nasýtenie organizmu jódom. Je mimoriadne stabilný k pôsobeniu tepla a svetla, preto je ľahko skladovateľný, jód v koncentráte sa zachováva aj pri tepelnom spracovaní.

JODIS KONCENTRÁT sa používa ako prísada do minerálnych vôd, nealkoholických a nízko alkoholických nápojov, chleba, pekárens- kých, mäsových, mliečnych a iných potravinárskych výrobkov, pri výrobe ktorých sa podľa technológie ich výroby používa voda. Tiež sa používa v poľnohospodárstve, v živočíšnej výrobe a na pre- dosevnú prípravu semien, v zdravotníctve na prípravu fyziotera- peutických roztokov a taktiež pri výrobe liečiv a v kúpeľoch.

Pôdy a rastliny krajín strednej a východnej Európy neobsahujú jód v dostatočnom množstve a celkovo sú zdroje jódu v tomto teritóriu všeobecne problémom. Prakticky väčším možným, aj to obmedzeným zdrojom jódu môžu byť morské ryby a riasy. JODIS KONCENTRÁT je preto mimoriadne vhodnou možnosťou takéto zdroje nahradiť, získať.

Jód je jedným z najdôležitejších stopových prvkov, ktorý vplýva na celkový zdravotný stav človeka, jeho vývin, rast, vitalitu a dožitý vysoký vek v dobrej kondícii a zdraví. Pozitívne vplýva, riadi, posilňuje, reguluje, podporuje, stabilizuje napr.: rast a vývoj človeka, biochemické a metabolické procesy, hladinu hormónov, imunitný systém, srdcovo-cievny systém, hladinu cukru v krvi, mozgovú činnosť, pamäť, pozornosť, nervový systém a psychický stav, bunkovú výživu, energiu, spaľovanie tukov, termoreguláciu organizmu, štruktúru nechtov, vypadávanie vlasov, chráni ľudský organizmus pred rádioaktívnym žiarením, okysličuje kožu.

Kuzmynová a Jodis

Aj naši olympionici pijú
JODIS KONCENTRÁT

 
 

Doporučuje: Prof. MUDr. Svetozár Dlholucký, CSc.


Stanovisko Prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc. k problematike nedostatku jódu (jodidúrii) na ľudský organizmus.

Stiahnite si PDF:
- Jodidúria (stanovisko)
- Neonatálny skríning
- Jódový deficit

JODIS KONCENTRÁT:
- Posilňuje imunitný systém
- Znižuje riziko vzniku rakovinových ochorení
- Podporuje srdcovo-cievny systém
- Podporuje činnosť pečene a hypofýzy
- Pomáha znižovať nežiaduce účinky rádioaktívneho žiarenia
- Podporuje mozgovú činnosť
- Zlepšuje pamäť a pozornosť
- Vplýva na zvýšenie intelektu
- Urýchľuje metabolizmus
- Podporuje spaľovanie tukov
- Odstraňuje únavu a psychickú depresiu

 

- Podporuje spaľovanie tukov
- Odstraňuje únavu a psychickú depresiu
- Pozitívne vplýva na nervový systém
- Pomáha pri regulácii hladiny cukru v krvi
- Stabilizuje hladinu hormónov
- Zmierňuje vypadávanie vlasov
- Eliminuje vrásky
- Zlepšuje štruktúru nechtov
- Zlepšuje bunkovú výživu
- Dezinfikuje kožu
- Okysličuje

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode