Zápaly čriev

19.04.2014 10:17

https://sk.medixa.org/choroby/zapaly-criev

Zápaly čriev

Zápal je všeobecne žiaducou obrannou reakciou organizmu. Zápalovú reakciu spúšťa náš imunitný systém ako prejav jeho správnej funkcie v obrane proti nežiaducemu pôsobeniu cudzích organizmov alebo iných škodlivých vplyvov. Problém ale nastáva, ak intenzita reakcie prekročí určitú hranicu. Potom prestane plniť svoju funkciu a prináša nám viac problémov ako úžitku. Zápal môže vzniknúť kdekoľvek v tele. Niektoré orgány ľudského tela sú o niečo náchylnejšie k poškodeniu ako ostatné, prípadne má ich poškodenie závažnejšie dôsledky. Tak je to aj u zažívacieho traktu. Črevné zápaly môžeme rozdeliť podľa vyvolávajúcej príčiny na zápaly infekčné, zápaly z iných vonkajších či vnútorných príčin a na zápaly idiopatické.

 

Infekčné zápaly čriev

Infekčné zápaly sú najčastejšou skupinou zápalov čriev. Postihujú jedinca dospelého, detského aj novorodeneckého veku, rovnako často mužov aj ženy. Príčina ich vzniku môže byť geograficky odlišná podľa výskytu jednotlivých vyvolávateľov. S tým súvisí aj závažnosť ochorenia a ich liečba. Na vzniku infekčných zápalov čriev sa podieľajú vírusy, baktérie, chlamýdie, ale aj parazity. Ochorenie sa zvyčajne prejavuje  teplotami a hnačkami. Predovšetkým u detí a starších občanov sú hnačky nebezpečné, pretože veľmi rýchlo môžu viesť k dehydratácii pacienta a tá môže viesť až k úmrtiu. Medzi infekčné zápaly čriev patrí:

 •  Vírusová gastroenteritída je spôsobená rotavírusmi, adenovírusmi či koronavírusmi. Klinicky sa prejavujú vodnatými hnačkami a vracaním.
 • Bakteriálna enterokolitída je spôsobená širokou škálou rôznych baktérií a preto môžu byť aj klinické príznaky veľmi pestré. Najčastejšie za ochorením stojí Vibrio cholerae, Escherichia Coli, stafylokoky alebo niektoré salmonely. Všetky spôsobujú zvýšenú sekréciu tekutín v čreve a preto aj vznik úporných vodnatých hnačiek, ktoré pacienta ohrozujú dehydratáciou. Do tejto série patrí aj úplavica čiže bacilárna dyzentéria. Je to ochorenie spôsobené baktériami rodu Shigella. Tie postihujú predovšetkým hrubé črevo, ktoré je pokryté belavými povlakmi pod ktorými sa môžu tvoriť aj vredy. Tieto vredy potom môžu byť aj zdrojom krvácania.
 • Pseudomembranózna enterokolitída je vyvolaná baktériou, ktorá sa nazýva Clostridium difficile. Tento zápal čriev vzniká u jedincov dlhodobo liečených širokospektrálnymi antibiotikami, ktoré ničia baktérie bežne sa vyskytujúce v čreve. Teda škodlivým baktériám už nič nebráni v množeniu. Príznaky zahŕňajú bolesti brucha, horúčku, nevoľnosť, vracanie. hnačky a dehydratáciu.
 • Brušný týfus je veľmi vážnym ochorením, ktoré sa v týchto končinách takmer nevyskytuje. Vyvolávateľom je baktéria z rodu Salmonella a spôsobuje veľmi početné krvavé hnačky s rizikom dehydratácie.
 •  

Zápaly čriev z iných vonkajších či vnútorných príčin

Medzi  zápaly čriev z vonkajších či vnútorných príčin patrí chemicky spôsobená kolitída spôsobená podávaním niektorých liekov, napríklad nesteroidných protizápalových liekov. Ďalej sa môžeme stretnúť s radiačnou  kolitídou, ktorá sa v súčasnej dobe vyskytuje skôr u žien po ožarovaní malej panvy. Býva to u pacientok po rádioterapii pre gynekologické nádory. U nezrelých novorodencov či novorodencov s nízkou pôrodnou váhou sa môže vyskytnúť nekrotizujúca kolitída z dôvodu nezrelosti imunitného systému.

 Idiopatické  črevné zápaly

Idiopatický zápal je taký, u ktorého nie je známa príčina. To znamená, že takéto ochorenia bývajú chronické, nevyliečiteľná s početnými komplikáciami. Medzi idiopatické črevné zápaly patria dve závažné ochorenia, Crohnova choroba a ulcerózna kolitída.

Crohnova choroba

Crohnova choroba je chronické zápalové ochorenie postihujúce pôvodne tenké črevo. Môže sa však rozšíriť prakticky na celý zažívací trakt. Vyskytuje sa častejšie u mladých ľudí a udáva sa, že sa v Slovenskej republike objaví každý rok 4-9 nových ochorení na 100 000 obyvateľov. Príčina vzniku nie je známa, ale predpokladá sa chyba vo vlastnom imunitnom systéme pacienta.

 • Prejavy Crohonovej  choroby sú početné, avšak tými najdôležitejšími sú kŕčovité bolesti brucha, hnačky, teploty, úbytok váhy, únava a môže sa objaviť aj krv v stolici. Ochorenie môže mať prejavy aj mimo zažívací trakt, ako sú kožné vyrážky, kĺbové zápaly či zápaly očí.
 • Diagnostika Crohnovej choroby je veľmi obtiažna, pretože sa vyššie uvedené príznaky môžu vyskytovať u mnohých ďalších ochorení. Diagnóza sa zakladá na odbere krvi, kde môžeme objaviť chudokrvnosť či zvýšenú sedimentáciu. Dôležitou diagnostickou metódou je kolonoskopia. Jedná sa o endoskopické vyšetrenie, kedy sa sonda s kamerou zavedie konečníkom do hrubého čreva s následným postupom ku koncovej časti tenkého čreva, kde sa objavujú prvé známky ochorenia. V prípade, že sa toto vyšetrenie nepodarí, môžeme ďalej voliť röntgenové vyšetrenie s kontrastnou látkou alebo CT, teda počítačovú tomografiu. To je vyšetrenie využívajúce röntgenové lúčov na vytvorenie detailného obrazu tkanív ľudského tela.
 • Liečba Crohnovej choroby je obtiažna a nedarí sa toto ochorenie úplne vyliečiť. Liečba sa teda sústredí na zmiernenie ťažkostí a ich udržiavanie na čo najmenšiej úrovni. Najčastejšie sa užívajú lieky zo skupiny aminosalicylátov, ďalej kortikosteroidy alebo imunosupresíva, teda lieky tlmiace vlastný imunitný systém. V komplikovaných prípadoch, kedy pacient nereaguje na liečbu liekmi, sa pristupuje k chirurgickému zákroku.
 • Komplikácie Crohnovej choroby sú život ohrozujúci stav, na ktorý je vždy treba pomýšľať. Môže dôjsť k upchatiu tenkého čreva, k jeho prederaveniu s následným rozvojom zápalu v dutine brušnej. Ďalšími komplikáciami sú krvácanie, vytvorenie komunikácie medzi črevom a okolitými orgánmi (fistuly) alebo aj vznik karcinómu.
 •  

Ulcerózna kolitída

 Ulcerózna kolitída je chronický vredovitý zápal konečníka a priľahlej časti hrubého čreva. Zriedka býva postihnuté aj tenké črevo. V Slovenskej republike je postihnutých týmto ochorením 45 ľudí na 100 000 obyvateľov. Prvé príznaky ulceróznej kolitídy sa objavia vo veku 30-40 rokov a častejšie bývajú postihnuté ženy. Príčina vzniku nie je známa, ale uvažuje sa o postihnutí  imunitného systému pacienta.

 • Prejavy ulceróznej kolitídy sú početné. Patria sem kŕčovité bolesti brucha, hnačky, krvácanie z konečníka, nechutenstvo, horúčka a nevoľnosť. Zvyčajne bývajú prítomné aj ďalšie mimočrevné prejavy, ako sú zápaly kĺbov a očí, postihnutia žlčových ciest či kožné vyrážky.
 • Diagnostika ulceróznej kolitídy nie je jednoduchá a spočíva v odbere stolice, vrátane testu na skryté (okultné) krvácanie, odberu krvi, kolonoskopii a ďalších zobrazovacích metódach, ako je röntgen či CT.
 • Liečba ulceróznej kolitídy sa odohráva v pohodlí domova. Terapia je rovnaká ako u Crohnovej choroby, užívajú sa aminosylicyláty, kortikosteroidy, imunosupresíva a v prípade komplikácií aj antibiotiká. Chirurgická liečba je zameraná na odstránenie celého hrubého čreva.
 •  

Prevencia zápalov čriev

Prevencia zápalov čriev vychádza z vyvolávajúcej príčiny. V prípade infekčných zápalov čriev je to predovšetkým dodržiavanie osobnej hygieny, vrátane pravidelného umývania rúk. Ak takýmto ochorením trpíme, mali by sme sa úplne vyvarovať styku s potravinami. V prípade idiopatických črevných zápalov je určitým preventívnym opatrením diéta. Existujú aj také črevné zápaly, ktoré sú komplikáciou inej liečby a nedá sa im teda prakticky vyhnúť. Jedná sa napríklad o radiačnú kolitídu vznikajúcu po ožarovaní oblasti malej panvy pre výskyt nádorov v tejto oblasti.

 

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode