Miška

je človek premýšľajúci

obdivujúci

krásu zachytávajúci

na povrchu nezostávajúci

a s inými sa deliaci

- aspoň teda - o to sa snažiaci...

 
Miška ist..
Mensch des Nachdenkens
der Bewunderung
der Schönheit-aufgreifung
keiner Flüchtigkeit
der Beteiligung mit anderen
oder wenigstens...
der Bestrebung
von alles oben erwähntes....

 

 • absolvované štúdium: inžinierske na Fakulte architektúry STU
  získaný titul: Ing. arch.
  odborné zameranie: Urbanizmus - Krajinná a parková architektúra
 • absolvované štúdium: doktorandské na FA STU, Ústav urbanizmu
  získaný titul: PhD.
  téma dizertačnej práce: Vplyv politickej hranice na formovanie krajinnej štruktúry
 • relevantné mimofakultné školenie: Kurz klasickej ručne kreslenej animácie pod vedením: Ing. arch. Jaroslav Baran (Animoline spol. s r. o.)
 • terajšie pracovné zaradenie: 
  podnikateľ - živnostník
  umelecká činnosť rôzneho druhu 
  (viď ponuka)

 • Zvláštne profesijne orientované záľuby a činnosť:
  Ručná kresba a maľba – rôzne techniky
  Kompozícia
  Grafika s použitím vlastnej digitálnej fotografie /prchavé okamihy, vyvážené kompozície/

 

 

 

 

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode